Skor
Gymnasiet -Gymnasiet +

Du är här: Framtidsvalet / Gymnasiet / Framtidens jobb

VAR FINNS JOBBEN?

ngt_att_se-_fram_emot

Det är gott om jobb inom många yrken. Men de flesta arbeten kräver minst gymnasieutbildning. Lärare är speciellt eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är redan stor brist på lärare i hela landet.

Arbetsförmedlingen presenterar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en fortsatt stark tillväxt av jobb inom många yrken under 2017.

Listan över yrkesområden som är, och kommer att vara, heta på arbetsmarknaden toppas av pedagogiskt arbete, bygg- och anläggning, tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT och hälso- och sjukvård. Det är yrken som vanligtvis kräver en gymnasieutbildning eller högre utbildning.

Vi har en fortsatt bred jobbtillväxt i Sverige, men det är utbildad arbetskraft som efterfrågas. För att ha goda chanser till jobb krävs i allmänhet en gymnasieutbildning, säger analytiker på Arbetsförmedlingen. Det är stor brist på kvalificerad arbetskraft.

Samtidigt blir jobbtillväxten svag inom flera yrken med låga krav på utbildning. Där är det fortsatt stor konkurrens om jobben.

En allt större andel inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar en gymnasieutbildning. För att klara matchningen på arbetsmarknaden blir det ännu viktigare att vägleda och motivera till utbildning som leder till jobb.

 

HÖGRE KRAV PÅ UTBILDNING

De flesta jobb som blir lediga kräver gymnasieutbildning. Även högskoleutbildning krävs för många jobb. Om du inte går klart din gymnasieutbildning kan det vara svårt att hitta ett jobb!

En hel del kommer att gå i pension de närmaste åren och inom en rad yrken kommer det att leda till att företag och myndigheter behöver rekrytera ny personal. Det finns en brist på arbetskraft inom en del yrken och anledningen till bristen är ofta att det utbildas för få till vissa yrken. Det kan även bero på att yrket är i snabb tillväxt.

Brist på arbetskraft – lätt att få jobb inom dessa yrken

Exempel inom yrken på högskolenivå
• Förskollärare 
• Sjuksköterskor, både specialistsjuksköterskor och grundutbildade
• Speciallärare
• Specialpedagoger
• Grundskollärare och lärare i yrkesämnen
• Civilingenjörer
• Ingenjörer inom bygg och anläggning 
• Ingenjörer inom elektronik
• Socialsekreterare
• Läkare
• Mjukvaru- och systemutvecklare 
• Systemanalytiker
• IT-arkitekter
• Psykologer

Ex på yrken inom övriga utbildningsnivåer 
• Kockar
• Kallskänkor
• VVS-montörer
• Byggnads- och ventilationsplåtslagare
• Installations- och serviceelektriker
• Undersköterskor, inom hemtjänst och äldreboende
• Träarbetare
• Snickare och andra byggnadsmedarbetare 
• Målare 
• Murare
• Motorfordonsmekaniker 
• Lastbilsförare
• Medicinska sekreterare
• Vårdadministratörer

Överskott på arbetskraft – svårt att få jobb

Exempel på yrken på högskolenivå 
• Journalister och fotografer
• Musiker, sångare och kompositörer
• Grafisk formgivare
• Finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänsteman

Exempel på yrken inom övriga utbildningsnivåer 
• Kassapersonal och butikssäljare
• Vaktmästare
• Kontorsassistenter, receptionister och sekreterare
• Telefonister

Källa: Arbetsförmedlingen feb 2017

Webbutveckling: Novitell AB