Skor
Högskola/universitet -Högskola/universitet +

Du är här: Framtidsvalet / Högskola/universitet / Utbildningskvalitet

utbildningskvalitet
Vilken kvalitet håller din utbildning?

Universitetskanslersämbetet utvärderar kvaliteten på högskoleutbildningar för att du ska vara säker på att din utbildning håller hög kvalitet.

Mellan 2011 och 2014 utvärderades kvaliteten på ungefär två tredjedelar av alla högskoleutbildningar. De utbildningar som inte utvärderades var:

  • Utbildningar som leder till högskoleexamen eller inte resulterar i några eller endast få självständiga arbeten.
  • Nyinrättade utbildningar.
  • Utbildningar under avveckling.
  • Utbildningar på forskarnivå.
  • Lärarutbildningen.

Nytt system 2016

 

Kvalitetsutvärderingar 2011-2014

I Jämför utbildning kan du se resultaten av de utvärderingar som genomfördes mellan 2011 och 2014. 

Till Jämför utbildning

 

Källa: studera.nu

Webbutveckling: Novitell AB