Skor
Högstadiet -Högstadiet +

Du är här: Framtidsvalet / Högstadiet / Betyg och behörighet

BETYG OCH BEHÖRIGHET

avlang_betyg

 

För att vara behörig till ett Yrkesprogram behöver du godkända betyg i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Fem andra, valfria ämnen

För att vara behörig till ett Högskoleförberedande program behöver du godkända betyg i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Nio andra ämnen (olika för olika program). För Ek, Hu och Sa behöver du godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap samt fem andra ämnen. För Na och Te behöver du godkända betyg i biologi, fysik och kemi samt sex andra ämnen.

Vissa utbildningar, inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, har ibland tester och särskilda antagningskrav. Kolla direkt med den utbildning du är intresserad av.

Första val, andra val, tredje val...
Det är viktigt att man noga tänker igenom vilket val man allra helst vill gå och sätter det som ett första val och det man näst helst vill gå som ett andra osv. När du får ditt preliminära besked på våren och känner att du ångrat ordningen på dina val så kan du ändra och lägga till val, under omvalsperioden. När du får ditt definitiva besked på sommaren och du har kommit in på exempelvis ditt första val så prövas du inte på lägre val. Det innebär att du inte kan välja val 2 eller val 3 istället för val 1 som du kommit in på.

 

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT DITT MERITVÄRDE

Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 (om du läst moderna språk) bästa betygen i ditt betyg. De högsta poängen man kan få är 340 vilket betyder att man har A i samtliga ämnen. Har du 17 eller 18 betyg får du stryka ett eller två av de sämsta betygen. 

Så här räknar du om ditt betyg eller vad du tror du kommer få till poäng:

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

Webbutveckling: Novitell AB