Skor
Högstadiet -Högstadiet +

Du är här: Framtidsvalet / Högstadiet / Prao eller praktik / Praofrågor

Praofrågor

1. Vilka egenskaper bör man ha för att passa i detta jobb?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

2. Krävs det någon utbildning? Vilken, i så fall?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

3. Vilka arbetsuppgifter förekommer under en dag?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
4. Vilka fördelar och nackdelar har detta jobb?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

5. Hur är könsfördelningen på arbetsplatsen?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

6. Finns det några hälsorisker? Vilka, i så fall?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
7. Skulle du kunna tänka dig att ha detta arbete i framtiden?

Motivera ditt svar:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
................

Webbutveckling: Novitell AB