Skor
Högstadiet -Högstadiet +

Du är här: Framtidsvalet / Högstadiet / Prao eller praktik / Tips inför praon

Tips inför praon

 

  • Förbered dig genom att kolla igenom praoplatsens hemsida.
  • När du väl har börjat praoa ska du fråga mycket och vara nyfiken och uppmärksam – då blir praon mer meningsfull för dig.
  • Om du blir sjuk under praoperioden ska du anmäla det både till praoplatsen och till skolan.
  • Du får arbeta max 7 timmar per dag på praon. Du får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. Du ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila). Du får högst arbeta 35 timmar per vecka. Du måste även ha en veckovila som innebär att du ska vara ledig från jobbet minst två dagar i rad.
Webbutveckling: Novitell AB