Branschorganisationen Svensk Automation

Jobba med att effektivisera energi och minska miljö- och klimatpåverkan

Då har du kommit rätt. Inom automation finns olika karriärmöjligheter med många roliga jobb som väntar på dig. Automation innebär att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete.

Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa/maskin och miljö. Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etc. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende.

Yrken inom Automation
Inom automation kan du jobba med en mängd olika saker från att effektivisera produktionen i industrin till att se till att energiåtgången minskar i fastigheter. Ämnet automation växer ständigt och det finns en stor brist på installations- och servicetekniker och säljare med kunskaper om automation.

ADRESS
Branschorganisationen Svensk Automation