Byggcheferna

VAR MED OCH BYGG VÅRT SAMHÄLLE

Vår bransch är speciell. Det är vi som bygger samhället. Under de kommande åren behöver vi bli fler – och vårt mål är att välkomna dig till en schysst och jämställd arbetsmiljö.

Vi brukar kalla vår bransch för samhällsbyggnadssektorn. Den består av bygg­, installations­, anläggnings­ och fastighetsbranschen. Tillsammans skapar vi de hus och vägar som vårt samhälle behöver.

ETT TRYGGT VAL
Sedan flera år tillbaka, och i många år framöver, bygger Sverige mer än någonsin. Det betyder att vi måste bli fler. Vi behöver ha fler ingenjörer, fler hantverkare, fler utbildade medarbetare på alla nivåer. Därför är samhällsbyggnadssektorn ett tryggt val för dig som vill få jobb direkt efter examen.

ETT ANSVARSFULLT JOBB
Den chef som anställer dig är sannolikt en av våra medlemmar. I så fall blir den personen ständigt påmind om vad en sund arbetsmiljö betyder, vilka rättigheter du har och varför medarbetare som mår bra är de mest effektiva. Som en branschförening inom Ledarna, Sveriges chefs organisation, strävar Byggcheferna varje dag efter mångfald, etiskt handlande och gott ledarskap. Vi ser oss som våra medlemmars egen personalavdelning.

ETT FÖRSPRÅNG I KARRIÄREN
Bland våra medlemmar finns chefer på alla positioner inom samhällsbyggnad, exempelvis arbets ledare, fastighetsförvaltare, platschefer, distriktschefer, affärschefer, produktions chefer, förvaltningsledare, projekteringsingenjörer och projektledare. Genom att ingå i Byggcheferna redan under studietiden får du ett försprång i karriären. Vi ger dig nyttiga nyheter, insyn i yrkeslivet och en chans att knyta kontakter.

VÄLKOMMEN TILL EN FRAMTIDSBRANSCH!

 

ADRESS
Byggcheferna
Box 120 69
102 22 STOCKHOLM

Kontakt: Kajsa Hessel, ordförande
Telefon: 08-598 990 00