Byggcheferna

FÖR DIG SOM VILL BYGGA SAMHÄLLET

Vår bransch är speciell. Det är vi som bygger samhället. Under de kommande åren behöver vi bli fler – och vårt mål är att välkomna dig till en schysst och jämställd arbetsmiljö.

Vi brukar kalla vår bransch för samhällsbyggnadssektorn. Den består av bygg-, installations-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Tillsammans skapar vi de hus och vägar som vårt samhälle behöver.

ETT TRYGGT VAL
Sedan flera år tillbaka, och i många år framöver, bygger Sverige mer än någonsin. Det betyder att vi måste bli fler. Vi behöver ha fler ingenjörer och fler hantverkare – helt enkelt fler utbildade medarbetare på alla nivåer. Därför är samhällsbyggnadssektorn ett tryggt val för dig som vill få jobb direkt efter examen.

ETT ANSVARSFULLT JOBB
Den chef som anställer dig är sannolikt en av våra medlemmar. I så fall blir den personen ständigt påmind om vad en sund arbetsmiljö betyder, vilka rättigheter du har och varför välmående medarbetare är de mest effektiva. Som en branschförening inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation, strävar Byggcheferna varje dag efter mångfald, etiskt handlande och gott ledarskap. Vi ser oss som våra medlemmars egen personalavdelning.

ETT FÖRSPRÅNG I KARRIÄREN
Genom att ingå i Byggcheferna redan under studietiden får du utvalda nyheter, insyn i arbetslivet och en chans att knyta kontakter. Som studentmedlem kan du även ansöka om Lars Bergqviststipendiet, som årligen delar ut 60 000 kronor till insatser för ökad mångfald och jämställdhet (läs kriterierna på byggcheferna.se/ stipendium). Ditt första år som studentmedlem är dessutom kostnadsfritt.

ADRESS
Byggcheferna
Box 120 69
102 22 STOCKHOLM

Kontakt: Kajsa Hessel, ordförande
Telefon: 08-598 990 00