Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Välkommen till Fastighetsbranschen! Här finns jobben med trygga och fasta anställningar för dig med en gymnasie-examen eller högre utbildning. Jobb som ger dig friheten att själv planera din arbetsdag och som samtidigt ger tid över till en givande fritid. Här kan du bidra till ett bättre samhälle för alla och samtidigt uppmärksammas och uppskattas för just den du är – inte bara för det du kan. Och här finns möjligheterna att skapa en bättre framtid - både för dig och för människorna som du jobbar med och för.

FASTIGHETSVÄRD – GYMNASIEUTBILDNING
Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte utåt. Därför är förmågan att kunna bemöta människor på ett bra sätt en viktig egenskap. Du sköter exempelvis besiktningar vid in och avflyttning och kan även ha budgetansvar för ditt eget område. Du utför också en del enklare reparationer och hyr in hantverkare.

FASTIGHETSSKÖTARE – GYMNASIEUTBILDNING
En fastighetsskötare ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheter och utför mindre reparationer. Du sköter också den yttre miljön – exempelvis träd, blommor och återvinning och du har daglig kontakt med hyresgäster.

FASTIGHETSTEKNIKER – GYMNASIE- ELLER YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
Fastighetsteknikern ansvarar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Du ser till att systemen fungerar enligt fastighetsägares krav och hyresgästers förväntningar.

FASTIGHETSFÖRVALTARE – HÖGSKOLE-, UNIVERSITETS-, ELLER YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
En fastighetsförvaltare arbetar med att utveckla, bevara och förädla fastigheter samt att säkerställa att kunderna är nöjda. Fastighetsförvaltaren tillser också att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer.

FASTIGHETSINGENJÖR – HÖGSKOLE-, UNIVERSITETS-, ELLER YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
En fastighetsingenjör arbetar med att optimera fastigheters tekniska system. I detta ligger att utveckla och ha kostnadsansvar för drift- och underhållsverksamhet. En fastighetsingenjör innehar en ledarroll och ett personalansvar.

Läs mer om fastighetsbranschen och hitta din utbildning på jobba-i-fastighetsbranschen.se. och följ oss gärna på våra sociala medier.

ADRESS 
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Sveavägen 31, 5 tr
111 34 STOCKHOLM

Telefon: 08-564 806 50