Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Vill du jobba med människor, teknik och miljö i en bransch som ständigt växer?

Då kan Fastighetsbranschen vara något för dig! Inom fastighetsbranschen träffar du många människor i ett socialt, varierande och fritt serviceyrke som passar både tjejer och killar. Du ser till att människor trivs i den miljö där de bor eller arbetar. Här finns många gröna jobb med flera innovativa projekt på gång, även inom IT och teknik. Det finns olika yrkesroller inom Fastighetsbranschen, samtliga med goda framtidsutsikter att få jobb och göra karriär.

Fastighetsvärd – gymnasieutbildning
Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte utåt. Därför är förmågan att kunna bemöta människor på ett bra sätt en viktig egenskap. Du sköter exempelvis besiktningar vid in- och avflyttning och kan även ha budgetansvar för ditt eget område. Du utför också en del enklare reparationer och hyr in hantverkare.

Fastighetsskötare – gymnasieutbildning
En Fastighetsskötare ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheter och utför mindre reparationer. Du sköter också den yttre miljön – exempelvis träd, blommor och återvinning – och du har daglig kontakt med hyresgäster.

Fastighetstekniker – gymnasie- eller yrkeshögskoleutbildning
Fastighetsteknikern ansvarar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Du ser till att systemen fungerar enligt fastighetsägares krav och hyresgästers förväntningar.

Fastighetsförvaltare – högskole-, universitets-, eller yrkeshögskoleutbildning
En fastighetsförvaltare arbetar med att utveckla, bevara och förädla fastigheter samt att säkerställa att kunderna är nöjda. Fastighetsförvaltaren tillser också att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer.

Fastighetsingenjör – högskole-, universitets-, eller yrkeshögskoleutbildning
En fastighetsingenjör arbetar med att optimera fastigheters tekniska system. I detta ligger att utveckla och ha kostnadsansvar för drift- och underhållsverksamhet. En fastighetsingenjör innehar en ledarroll och ett personalansvar.

ADRESS 
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Sveavägen 31, 5 tr
111 34 STOCKHOLM

Telefon: 08-564 806 50