Livsmedelsföretagen, LI

Matglädje och teknik

I Sverige erbjuds många livsmedelsrelaterade utbildningar och framtidsutsikterna är goda inom stora delar av livsmedelssektorn.

För den som har en utbildning inom livsmedelsområdet finns många spännande arbetsuppgifter och yrken, inte bara inom produktion. Det kan exempelvis handla om att ta fram helt nya matprodukter och koncept, hitta smartare tekniska lösningar eller jobba med försäljning och marknadsföring.
Livsmedelsproducenterna ska inte bara erbjuda god, säker och prisvärd mat. Många konsumenter vill ha ett brett utbud av hälsosammare alternativ och att maten ska vara en källa till glädje och inspiration.

HANTVERKSMÄSSIG UTBILDNING
För den som vill arbeta inom de mer hantverksinriktade livsmedelsföretagen finns en grundutbildning inom bageri och konditori. Utbildningen erbjuds på de gymnasieskolor som har Restaurang- och livsmedelsprogrammet. En elev som gått Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen, eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan eller på högskola.

TEKNISK UTBILDNING
De större matproducenterna behöver delvis en annan kompetens, då produktionen ofta är mer tekniskt avancerad. Samtidigt behöver självfallet de som arbetar här också kunna en hel del om mat och dryck. Inom gymnasieskolans El- och energiprogram är det framför allt automation som är intressant. På industritekniska programmet finns också bra inriktningar inom processteknik och drift- och underhållsteknik. Våra företag ingår i samarbetet inom Teknikcollege där även Teknikprogrammet och utbildning inom automation erbjuds under det fjärde året.

HÖGRE UTBILDNING
Känner du att du sedan vill läsa vidare finns det bra möjligheter att studera på olika nivåer, som t ex. Livsmedelsteknisk eller automationsinriktad YH-utbildning eller högskole- eller civilingenjörsprogrammen. Inom livsmedelsområdet ges dessutom yrkeshögskoleutbildningar i Göteborg och Kristianstad (bagare och konditor), Grängesberg (bryggeriteknik) Jönköping (Produktionstekniker livsmedel) samt Lund (Kvalitets- och processtekniker inom läke- och livsmedel).

En växande andel av den mat och dryck som produceras i Sverige exporteras till andra länder. Det öppnar upp flera möjligheter att jobba internationellt.
Livsmedelsföretagen rekryterar även personer med andra inriktningar på sin utbildning,  exempelvis ekonomer och marknadsförare.

ADRESS 
Livsmedelsföretagen
Box 556 80
102 15 STOCKHOLM

Besök: Storgatan 19
Telefon: 08-762 65 38