Mellanskog

Vill du göra skillnad för Sveriges skogsägare?

Hos oss är du med och skapar en hållbar framtid med starkare skogsägare och rikare skogar!
Mellanskog är en ekonomisk förening som ägs av privata skogsägare, våra medlemmar. Vi ger skogsägarna råd i sitt skogsbruk och säljer deras virke vidare till industrin. Målet är att skapa ett lönsamt skogsbruk, både genom att ge skogsägarna bra betalt för virket, men också genom att skogen sköts klokt på lång sikt. Mellanskog arbetar även med att påverka politiker och beslutsfattare för att medlemmarna ska få så bra villkor som möjligt för sitt skogsbruk. Vi tror på idén om att vi blir starkare tillsammans och vi står alltid på skogsägarens sida.
Mångfald och inkludering är fokusfrågor för oss på Mellanskog, där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper, personlighet och perspektiv berikar och bidrar till ökad kreativitet och trivsel för alla.

Skoglig rådgivare – skogsägarens rådgivare
Har du en skoglig utbildning kan du bland annat arbeta som skoglig råd-givare, vilket hälften av våra anställda gör.
Skoglig rådgivare är en personlig rådgivare och kontaktperson till våra medlemmar och ger skogsägaren råd utifrån deras egna behov och mål med sitt skogsägande. På Mellanskog tar vi hand om medlemmarnas skogar och hjälper till med olika delar av skogs-bruket, från återplantering av skogen till avverkning.

Över 40 olika yrken
Hos oss kan du som skogligt utbildad även arbeta som exempelvis planerare, leveransledare, produktionsledare, fältinstruktör, områdeschef för råd-givning och produktion. Runt omkring den skogliga verksamheten finns även många medarbetare som hjälper till och stöttar med olika arbetsuppgifter.
Några exempel på yrken utan krav på skoglig utbildning är ekonomiadministratör, webbredaktör, miljösamordnare, virkesadministratör och verksamhetsutvecklare. På Mellanskog finns över 40 olika yrken och hos oss är chansen stor att du hittar ett yrke som passar just dig!

Vilka är ni?
Mellanskog är en ekonomisk förening med drygt 26 000 medlemmar och 220 anställda.

Var finns ni?
Vi finns i mellersta Sverige och är verksamma från Härjedalen i norr till Gotland i söder, från Värmland i väster till Uppland i öster.

Vad betyder ”en medlemsägd förening”?
Bland annat att vi är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst oavsett skogsfastighetens storlek.

Hur gammal är föreningen?
Föreningen har funnits i över 110 år.

Äger Mellanskog några industrier?
Ja, Mellanskog är delägare i Setra Group AB som är ett av Sveriges större träindustriföretag.

 

ADRESS

Skogsägarna Mellanskog
Box 127, 751 04 UPPSALA

Besök: Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Telefon: 010-482 80 00 (vx)

Yrken

Utbildning

Universitets-/högskoleutbildning är nödvändigt för flertalet av våra yrken. Till de skogliga tjänsterna krävs oftast utbildning som jägmästare, skogsmästare eller skogstekniker. För övriga yrken gäller relevanta specialistutbildningar på högskole-/universitetsnivå.