Plåtslageribranschen

Stor efterfrågan på plåtslagare eller ventilationmontör

Som byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör kan du räkna med att det finns gott om jobb och att du får en bra lön. Du får jobba med händerna, använda din kreativa ådra och har stor frihet, men även ansvar. Du är en problemlösare!

BYGGNADSPLÅTSLAGARE
En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med plåt samt monterar regnvattensystem och säkerhetsanordningar. Arbetet ute på byggarbetsplatsen varvas med bearbetning av plåten i verkstadsmiljö. Det är ett fritt yrke med frisk luft och alltid bästa utsikten samt höga krav på estetik och funktion. Inte vem som helst blir en bra byggnadsplåtslagare. Det är ett yrke att vara stolt över.

VENTILATIONSMONTÖR
En ventilationsmontör ägnar sig åt några av vår tid största utmaningar dvs. att förbättra inomhusklimatet samt bygga energieffektiva byggnader. I jobbet ingår att montera kanaler, fläktar och aggregat, ibland egentillverkat i verkstaden. Underhåll och kontroller ingår också. Utvecklingen går mycket fort framåt, moderna ventilationssystem är högteknologi och omfattar allt från estetik till brandskydd.

JOBBA HÄR ELLER UTOMLANDS
För en utbildad byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör finns det gott om jobbmöjligheter över hela landet. Svenska byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer är dessutom mycket eftertraktade utomlands.

SÅ HÄR KAN DU UTBILDA DIG!
Det finns fem olika utbildningsvägar för att bli byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör.
1 Gymnasiet. För att bli plåtslagare väljer du bygg- och anläggningsprogrammet och i åk 2 väljer du inriktning plåtslageri. För att bli ventilationsmontör väljer du VVS- och fastighetsprogrammet.
2. Företagsförlagd gymnasieutbildning finns vid vissa gymnasieskolor som har BA- och VF-program men saknar plåtslageri- eller ventilationsinriktning. Kompletterande utbildning för plåtlagare ges på Plåt & Ventbyråns Branschskola.
3. Företagslärling. Anställning och utbildning i företag. Kompletterande utbildning för plåtslagare ges på Plåt & Ventbyråns Branschskola.
4. Arbetsmarknadsutbildning. En utbildning genom Arbetsförmedlingen.
5. Komvuxutbildning. På några platser i landet kan man få utbildningen genom ett läsår på Komvux.

ADRESS
PVF YRKE & UTBILDNING
Box 171 50
104 62 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 062 80