Plåtslageribranschen

Jobben finns på taken!
Bli plåtslagare.

Du får jobba med händerna, använda din kreativitet och lösa problem. Som utbildad byggnadsplåtslagare kan du dessutom räkna med att det finns gott om jobb och att du får en bra lön.

Ett äkta hantverk
En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med plåt samt monterar regnvattensystem och säkerhetsanordningar. Målning, rengöring och snöskottning av taken liksom tilläggsisolering kan också ingå i arbetet. Arbetet ute på byggarbetsplatsen varvas med bearbetning av plåten i verkstadsmiljö. Det är ett fritt yrke med frisk luft och alltid bästa utsikten samt höga krav på estetik och funktion. Inte
vem som helst blir en bra byggnadsplåtslagare. Det är ett yrke att vara stolt över.

Jobb direkt
Utbildade byggnadsplåtslagare är mycket attraktiva på arbetsmarknaden då det råder stor brist på byggnadsplåtslagare över hela landet. Chanserna till att få ett jobb direkt efter avslutad utbildning är därför mycket goda.

Karriär
Den som satsar på att bli byggnadsplåtslagare kan på lite sikt bli arbetsledare, egen företagare eller vidareutbilda sig till byggnadsingenjör. Byggnadsplåtslagare kan också efter genomförd utbildning och den praktik som krävs i yrket (ca 2,5 år som lärling), avlägga yrkesexamen och få ett yrkesbevis som är ett bevis på goda yrkeskunskaper.

Så blir du byggnadsplåtslagare

Det finns fem olika utbildningsvägar för att bli byggnadsplåtslagare.
1. Bygg- och anläggningsprogrammet I gymnasieskolans åk 2 väljer du inriktning plåtslageri.
2. Företagsförlagd gymnasieutbildning Finns vid vissa gymnasieskolor som har BA-program men saknar plåtslageriinriktning. Kompletterande utbildning ges på branschens skola PVF Teknikcentrum
i Katrineholm.
3. Företagslärling Anställning och utbildning i företag. Kompletterande utbildning ges på branschens skola PVF Teknikcentrum i Katrineholm.
4. Arbetsmarknadsutbildning 45-veckors plåtslageriutbildning genom Arbetsförmedlingen, varav ca 25 veckor är förlagda till en av branschen godkänd utbildningsanordnare.
5. Komvuxutbildning På några platser i landet kan man få utbildningen genom ett läsår på Komvux. Utbildare ska vara godkända av branschen och ha en egen plåtslageriverkstad och yrkeslärare.

Plåtslageribranschen har både nu och framöver ett stort behov av fler utbildade byggnadsplåtslagare. PVF Yrke & Utbildning har i uppdrag att informera, rekrytera och skapa utbildningsmöjligheter så att fler ungdomar kan upptäcka plåtslageriyrket.

ADRESS
PVF YRKE & UTBILDNING
Box 171 50
104 62 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 062 80