PVF Yrke & Utbildning

Välj en ljus framtid! Bli plåtslagare. Bli ventilationsmontör.

Som byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör kan du räkna med att det finns gott om jobb och att du får en bra lön. Du får jobba med händerna, använda din kreativa ådra och har stor frihet, men även ansvar. Du är en problemlösare!

BYGGNADSPLÅT - ÄKTA HANTVERK
En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med plåt samt monterar regnvattensystem och säkerhetsanordningar. Arbetet ute på byggarbetsplatsen varvas med bearbetning av plåten i verkstadsmiljö. Det är ett fritt yrke med frisk luft och alltid bästa utsikten samt höga krav på estetik och funktion. Inte vem som helst blir en bra byggnadsplåtslagare. Det är ett yrke att vara stolt över.

VENTILATION – BÄSTA KLIMATET 
En ventilationsmontör ägnar sig åt några av vår tid största utmaningar dvs. att förbättra inomhusklimatet samt bygga energieffektiva byggnader. I jobbet ingår att montera kanaler, fläktar och aggregat, ibland egentillverkat i verkstaden. Underhåll och kontroller ingår också. Utvecklingen går mycket fort framåt, moderna ventilationssystem är högteknologi och omfattar allt från estetik till brandskydd.

JOBBA HÄR ELLER UTOMLANDS
För en utbildad byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör finns det gott om jobbmöjligheter över hela landet. Svenska byggnadsplåtslagare och  ventilationsmontörer är dessutom mycket eftertraktade utomlands.

SÅ HÄR KAN DU UTBILDA DIG!
Det finns fem olika utbildningsvägar för att bli byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör.
1. Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasieskolan, i åk 2 väljer du inriktning byggnadsplåtslageri eller ventilationsplåtslageri.
2. Företagsförlagd gymnasieutbildning, finns vid vissa gymnasieskolor som själva saknar plåt- eller ventilationsinriktning. Kompletterande utbildning ges på branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm.
3. Företagslärling, anställning och utbildning i företag. Kompletterande utbildning ges på branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm.
4. Arbetsmarknadsutbildning. Ca 45-veckors plåtslageri-utbildning genom Arbetsförmedlingen, varav ca 25 veckor är förlagda till en av branschen godkänd utbildningsanordnare.
5. Komvuxutbildning. Som vuxen kan du med studiebidrag utbilda dig vid en gymnasieskola som har inriktningen byggnadsplåtslageri eller ventilationsplåtslageri.

ADRESS
PVF YRKE & UTBILDNING
Box 171 50
104 62 STOCKHOLM

Telefon: +46 (0)8 556 062 80