Skogsägarna Mellanskog

Vill du göra skillnad för Sveriges skogsägare?

Hos oss är du med och skapar en hållbar framtid med starkare skogsägare och rikare skogar!

Mellanskog är en ekonomisk förening som ägs av privata skogsägare, våra medlemmar. Alla som arbetar på Mellanskog är anställda av och för medlemmarna. Vi ger skogsägarna råd i sitt skogsbruk och säljer deras virke vidare till industrin. Målet är att skapa ett lönsamt skogsbruk, både genom att ge skogsägarna bra betalt för virket, men också genom att skogen sköts klokt på lång sikt. Mellanskog arbetar även med att påverka politiker och beslutsfattare för att medlemmarna ska få så bra villkor som möjligt för sitt skogsbruk. Vi tror på idén om att man blir starkare tillsammans och står alltid på skogsägarens sida.

Skogsinspektorn – skogsägarens rådgivare
Vi vet att vi blir mer framgångsrika om vi har en mångfald bland medlemmar och anställda, därför söker vi medarbetare med olika ålder, bakgrund och kön. Har du en skoglig utbildning kan du bland annat arbeta som skogsinspektor, vilket hälften av våra anställda gör.
Skogsinspektorn är en personlig rådgivare och kontaktperson till våra medlemmar och ger skogsägaren råd utifrån deras egna behov och mål med sitt skogsägande. På Mellanskog tar vi hand om medlemmarnas skogar och hjälper till med olika delar av skogsbruket, från plantering av skogen till avverkning.

Över 40 olika yrken
Hos oss kan du som skogligt utbildad även arbeta som exempelvis planerare, produktionsledare, fältinstruktör, leveransledare, controller, skogsvårdsledare och virkesområdeschef. Runt omkring den skogliga verksamheten finns även många medarbetare som hjälper till och stöttar med olika arbetsuppgifter.
Några exempel på yrken utan krav på skoglig utbildning är ekonomiadministratör, webbredaktör, miljösamordnare, virkesadministratör och verksamhetsutvecklare. På Mellanskog finns över 40 olika yrken och hos oss är chansen stor att du hittar ett yrke som passar just dig!

ADRESS
Skogsägarna Mellanskog
Box 127
751 04 UPPSALA

Besök: Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Telefon: 010-482 80 00 (vx)