Sveaskog

Då finns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen – en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och vacker arbetsplats.

Hållbara möjligheter för världen
Med vår vision att vara ledande inom hållbart skogsbruk så är du med och visar vägen till en hållbar och fossilfri framtid. Trä är en förnybar råvara som kan användas – och återanvändas – till nästan allt.

Möjligheter för Sverige
Vi ägs av staten och förvaltar skogsmarken så att det ger ett lönsamt skogsbruk och en hållbar skog på både kort och lång sikt. Med oss är du med och bidrar till samhället!

Utvecklingsmöjligheter för dig
Hos oss blir du en del av vår breda verksamhet med över 100 olika roller i hela landet. Vilket ger dig många möjligheter att växa och karriärväxla. Oavsett var du
jobbar så möts du alltid av en kultur där alla delar samma engagemang för skogen och dess värden.

Teknikmöjligheter för framtiden
Vi vill vara ledande inom hållbart skogsbruk med ett aktivt innovationsarbete, teknikutveckling i framkant och gröna värden för världen. Vi ser spännande möjligheter för framtiden.

Möjligheter för landsbygden
Vi är Sveriges största skogsägare som ger jobb och möjligheter på 50 orter i hela landet. På så sätt är vi med och bidrar till en levande landsbygd.