Sveaskog

Från norr till söder, genom fyra miljoner hektar skogsmark, jobbar över 800 medarbetare, i 100 olika roller. Låt oss ge dig några goda anledningar till varför du ska bli en av oss.

Visa vägen framåt
Trä är en förnybar råvara som kan användas – och återanvändas – till nästan allt. Allt från biobränsle till smink till morgondagens höghus. Hos oss får du vara med och visa vägen framåt.

Bidra till 100% hållbart skogsbruk
Vi är ledande inom hållbart skogsbruk och ett föredöme i branschen. Vi vårdar och värnar skogens naturvärden och för varje träd vi avverkar planterar vi tre nya.

För en levande landsbygd
Sverige är en skog – och vi brukar den genom hela landet. På så sätt ger vårt skogsbruk jobb på ställen i Sverige där det annars är svårt att få arbete.

Gemenskap genom hela Sverige
Vi är en bred verksamhet med över 100 olika roller och unika tjänster. Oavsett var du jobbar så möts du alltid av en varm kultur där alla delar samma engagemang för skogen och dess värden.

Jobba för en klimatsmart värld
Forskning visar att ett aktivt skogsbruk gör större klimatnytta än en skog som inte brukas. Det beror på att unga träd tar upp mer koldioxid än gamla.
Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och utveckla en klimatsmart skog för hela världen.