Svenskt Vatten

Är rent vatten och friska sjöar och hav viktigt för dig?
Vill du arbeta med vatten, miljö och samhällsbyggnad?

Vatten är förutsättningen för vars och ens överlevnad, någon-ting vare sig människor, djur eller växter klarar sig utan.

Men det sköter sig inte själv.

Det behövs människor för att göra vattnet till ett livs-medel, sköta om lednings nätet, rena det använda vattnet, lämna tillbaka det till natu-rens kretslopp och förebygga klimatproblem som torka och översvämningar.

Det är kunskaperna hos alla de som jobbar i vår bransch som gör att vi kan vrida på kranen och dricka, duscha eller odla. Det är deras kunskaper som ser till att våra sjöar, hav, älvar och åar hålls friska.

Vår bransch behöver anställa många nya kollegor, bland annat ingenjörer, driftoperatörer, kemister och GIS-tekniker.
Vi behöver bli fler som kan miljöfrågor, samhällsbyggnad, digitalisering, kommunikation, juridik och ekonomi. Vi kommer att anställa både de med examen från gymnasiet, YH, högskola och universitet.

Du kommer att behövas i alla Sveriges kommuner, från norr till söder. Dessutom behövs denna kompetens i hela världen. Vatten har inga gränser utan är en global angelägenhet och en mänsklig rättighet som behöver vårdas och värnas överallt.

ADRESS
Svenskt Vatten AB
Box 14057
167 14 BROMMA

Telefon: 08-506 002 00

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ARBETA MED VATTEN?

DIREKT EFTER GYMNASIET
Vill du ha jobb direkt efter gymnasiet ger de flesta yrkesförberedande program med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning en bra grund för arbete med vatten. El- och energiprogrammet med inriktning mot energiteknik är särskilt yrkesinriktat.

EFTER YRKESHÖGSKOLA
Det finns en rad YH-utbildningar i bland annat vatten- och miljöteknik och VA-projektering som leder direkt till arbete i branschen.

EFTER HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET
Utbildningar inom miljö och vatten, väg och vatten, kemi och samhällsbyggnad vid tekniska högskolor är rätt för den som vill jobba med vatten, liksom sjöfartsteknisk linje/sjöingenjör.