Ventilationsbranschen

Förbättra människors vardag – bli ventilationsmontör!

Som ventilationsmontör installerar du ventilationssystem i byggnader och ser på så vis till att skapa ett bra inomhusklimat för dem som vistas i byggnaden.

Fritt, omväxlande och socialt
Yrket innebär samarbeten med många olika yrkesgrupper, stor frihet under ansvar och varierande arbetsuppgifter. I arbetet ingår montering av kanaler och komponenter som till exempel ljuddämpare och fläktar som tillsammans bildar ett komplett fungerande ventilationssystem. Det här är raka motsatsen till ett stillasittande kontorsjobb där arbetsdagen är inrutad i minsta detalj.

Jobb direkt
Utbildade ventilationsmontörer är mycket attraktiva på arbetsmarknaden då det råder stor brist på ventilationsmontörer över hela landet. Chanserna till att få ett jobb direkt efter avslutad utbildning är därför mycket goda.

Karriär
Den som satsar på att bli ventilationsmontör kan vidareutbilda sig till exempelvis mot ventilationstekniker, arbetsledare eller kalkylator. Andra lämpliga vägar vidare kan vara som energioptimerare,
installationssamordnare, injusterare, projektör eller besiktningsman. Många startar också eget företag efter några år.

Så blir du ventilationsmontör

1. Gymnasieskolans treåriga VVS- och fastighetsprogram Efter utbildningen följer ca 2 år som lärling.
2. Företagsförlagd gymnasieutbildning Finns vid vissa gymnasieskolor som har VF-program men saknar ventilationsinriktning.
3. Företagslärling Anställning och utbildning i företag.
4. Arbetsmarknadsutbildning En utbildning genom Arbetsförmedlingen där man fokuserar på de ämnen som berör ventilation. Ungefär halva utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande. Efter utbildningen följer ca. 2 år som lärling.
5. Komvuxutbildning På några platser i landet kan man få utbildningen genom Komvux, där man enbart läser de ämnen som berör ventilation. En del av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande. Kompletterande utbildning på branschens skola PVF Teknikcentrum i Katrineholm kan bli aktuellt. Efter utbildningen följer ca. 2 år som lärling.

Stor efterfrågan!
Ventilationsbranschen har både nu och framöver ett stort behov av fler utbildade ventilationsmontörer. PVF Yrke & Utbildning har i uppdrag att informera, rekrytera och skapa utbildningsmöjligheter så att fler
ungdomar kan upptäcka ventilationsbranschen

ADRESS
PVF YRKE & UTBILDNING
Box 171 50
104 62 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 062 80