Utvecklingscentrum för servicetekniker i Ljungby

Vill du jobba med truckar, skogsmaskiner, vältar, hjullastare, dumpers, grävmaskiner eller lantbruksmaskiner – Över hela världen?

Utvecklingscentrum för Servicetekniker är en utbildningsanordnare som jobbar i ett nära samarbete med tillverkare av olika sorters tunga fordon. Branschens viktigaste företag är engagerade. De vet vad som behövs – därför blir utbildningen bra! Här finns resurserna och tekniken.

Framtidens problemlösare
Sveriges och världens företag behöver fältservicetekniker som klarar den senaste tekniken. Därför samarbetar de i en utbildning som håller mycket hög kvalitet.
Du kommer rakt in i verkligheten med spännande företag, avancerad teknik och stora utmaningar. Det finns gott om jobb på hemmaplan men vill du ut i världen väntar en spännande framtid. Våra företag har maskiner jorden runt.

Som fältservicetekniker kan du jobba med små smidiga truckar och lastare inne på en välutrustad specialverkstad. Men inte alltid! Stora fordon är svåra att flytta till en verkstad, då har du resurserna i din servicebil och gör jobbet ute på plats.

Personlig utveckling och kompetens
Du tränas i att hantera olika situationer med kunder och leverantörer. En inblick i andra länders affärskulturer öppnar för spännande utmaningar i framtiden. Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens. Du får rejäla kunskaper ibland annat ellära, hydraulik och elektronik samt kompetens att hantera olika IT-hjälpmedel för diagnoser och felsökning. Samtidigt får du praktiska kunskaper i svetsning och den engelska du behöver för att klara manualer med mera.

Studiemedel och LIA
Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner är en 2-årig utbildning på 400 Yhp som berättigar till CSN-bidrag och är helt avgiftsfri.
Under varje termin gör du sex veckors LIA (Lärande i arbete), praktik på något av våra medverkande företag.

ADRESS
Utvecklingscentrum för Servicetekniker AB
Garvaren, 341 60 LJUNGBY

Obligatoriska kurser i utbildningen

Fältserviceteknikerns roll, säkerhet och miljö, 50 Yhp
Företagsekonomi och kvalitet för fältservicetekniker, 25 Yhp
Maskinelektronik, el och digitalteknik 1, 25 Yhp
Maskinelektronik, elsäkerhetslagstiftning och digitalteknik, 20 Yhp
Maskinstyrsystem, 25 Yhp
Maskinteknik mobila arbetsmaskiner, 25 Yhp
Maskinhydraulik 1, 20 Yhp
Maskinhydraulik 2, 25 Yhp
Material och svetsteknik, 20 Yhp
Telematik, 20 Yhp
LIA, Lärande i arbete, 120 Yhp
Examensarbete, 25 Yhp