Xenter Yrkeshögskola

Automationsspecialist

Yrkeshögskola inom IT, teknik, media och fastighet. 

På Xenter möter de studerande sitt framtida yrke. Vi är länken på vägen dit. Vi jobbar nära branschen, både med företag och organisationer men också med högskolor och vet därför vad som efterfrågas. Vi gör det möjligt för de studerande att ta steget rakt ut i jobb efter examen. Kombinationen av teori varvat med praktik och resurserna på skolan ger dem den kompetens som arbetslivet söker.

INVESTERAR I UTBILDNINGEN
Xenter investerar tungt i utbildningarnas resurser. Både i maskiner och i annan utrustning. Tillsammans med våra branscher satsar vi på att ha utbildningar och teknik som ligger i framkant. På Xenter finns därför olika studior och labb, bland annat för 3D-print, hissar, mekatronik, automation, elfordon och marin som ofta används i utbildningen.

TEORI VARVAT MED PRAKTIK
Kombinationen av praktik och teori är styrkan i YH. Minst en fjärdedel av utbildningen är de studerande ute på LIA-praktik (lärande i arbete). Då får de använda det de lärt sig på Xenter, ute i verkligheten. De får nyttiga kunskaper från yrkesverksamma och framtida branschkontakter. Många erbjuds jobb redan under LIA-perioden.

Är du tekniskt intresserad, lösningsorienterad och ansvarstagande? Bli nya generationens automationsspecialist! Yrket handlar om praktisk och teoretisk förståelse inom mekanik, el och elteknik, automation och programmering. En automationsspecialist ansvarar för drift och underhåll av högteknologiska maskiner och utrustning så som: industri-robotar, PLC-system, smarta sensorer och givare.

Välutbildade automationsspecialister eftersöks 
Sverige står inför ett generationsskifte inom tillverkningsindustrin. I och med den snabba tekniska utvecklingen ställs nya krav på underhållstekniker, vilket gör att det råder stor brist på kompetent arbetskraft inom yrket. Det är Industri 4.0:s framväxt som ställer krav på att underhållstekniker ska ha kompetenser i automation, digitalisering och programmering, det vill säga det behövs välutbildade automationsspecialister.

Xenter har tillsammans med några av Sveriges största industrier: Scania, Astra Zeneca, De Laval, Atlas Copco, ABB med flera, tagit fram utbildningen efter branschens behov. Även Riksorganisationen för svenskt underhåll har medverkat.

Branschen behöver dig
Branschen har stor efterfrågan på underhållstekniker med aktuell och rätt kompetens. Det behövs cirka 5000 underhållstekniker inom automation och antalet kommer bara att öka. Branschen skriker efter kompetent personal vilket innebär att du efter avslutad utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden och går direkt ut i jobb.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och är skräddarsydd efter de behov som efterfrågas. Utformningen sker i ledningsgruppen där branschen deltar och som garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.

Praktik under en tredjedel av tiden
Under minst en tredjedel av utbildningen är du ute på praktik på valfri ort, för att du snabbt ska komma in i arbetet, få tips och råd från erfarna och yrkesverksamma och skapa framtida kontakter.
Många hittar sin framtida arbetsplats redan under praktikperioden. Är du tekniskt intresserad, lösningsorienterad och ansvarstagande? Då kan utbildningen automationstekniker vara rätt för dig.

 

ADRESS
Xenter Yrkeshögskola
147 85 TUMBA

Besök: Utbildningsvägen 3, 147 40 Tumba
Telefon: 08-530 623 70

Xenter yrkeshögskolas alla utbildningar

3D-tekniker
Automationsspecialist
Dokumentcontroller/registrator
Elkonstruktör
Fastighetsförvaltare
Hisstekniker
IT-säkerhetsspecialist
Livesändningsspecialist
Lärarassistent
Marin servicetekniker
Medicinsk sekreterare
Trafiklärare
VFX-artist