Enkät Framtidståget 2022

Studie- och yrkesvägledare/lärare som visat lektionen för elever gör denna enkät.

 

 

Elever som har sett lektionen gör denna enkät