Inställt – Gävle 23/4 2020

(Bilbolaget Gävle, Södra Kungsgatan 61-63 Gävle)

Kl. 13.00-13.20 Presentation av Information Arbetsmarknad

Kl. 13.20-13.40 Sandvik

Kl. 13.40-14.00 Byggindustrins yrkesnämnd BYN GävleDala

Kl. 14.00-14.30 Fika

Kl. 14.30-14.50 Fastighetsbranschen

Kl. 14.50-15.45 Bilbolaget och studiebesök på Bilbolaget

Kl. 15.45 Dagen avslutas