Inställt – Halmstad 22/4 2020

(Hallands sjukhus Halmstad, Lasarettsvägen. Ingång huvudentrén, lokal: Antiken)

Kl. 08.30-08.50 Presentation av Information Arbetsmarknad

Kl. 08.50-09.10 Presentation från ett företag i länet.

Kl. 09.10-09.30 Presentation från ett företag i länet.

Kl. 09.30-10.00 Fika

Kl. 10.00-10.20 Presentation från ett företag i länet.

Kl. 10.20-10.40 Region Halland och studiebesök på Hallands sjukhus

Kl. 12.00 Dagen avslutas