Inställt – Jönköping 4/5 2020

(Länssjukhuset Ryhov, Psykiatrivägen, Hus B 2 rum Svalan)

Kl. 13.00-13.20 Presentation av Information Arbetsmarknad

Kl. 13.20-13.40 Norma Sweden AB

Kl. 13.40-14.00 Presentation från ett företag i länet.

Kl. 14.00-14.30 Fika

Kl. 14.30-14.50 Presentation från ett företag i länet.

Kl. 14.50-15.30 Region Jönköping

Kl. 15.45 Dagen avslutas