Inställt – Kalmar 6/5 2020

Länssjukhuset i Kalmar, Hus 18,Patientvägen 5. Samling i entrén vid Hus 18. (samma som till förlossningen)

Kl. 13.00-13.20 Presentation av Information Arbetsmarknad

Kl. 13.20-13.40 Fastighetsbranschen

Kl. 13.40-14.00 Presentation från ett företag i länet.

Kl. 14.00-14.30 Fika

Kl. 14.30-14.50 Presentation från ett företag i länet.

Kl. 14.50-15.45 Region Kalmar och studiebesök på Länssjukhuset

Kl. 15.45 Dagen avslutas