Inställt – Malmö 19/5 2020

(Räddningstjänsten Syd, Drottninggatan 20, samling på innergården vid brandstationen)

Kl. 08.30-08.50 Presentation av Information Arbetsmarknad

Kl. 08.50-09.10 Presentation från ett företag i länet.*

Kl. 09.10-09.30 HSB

Kl. 09.30-10.00 Fika

Kl. 10.00-10.20 JM AB

Kl. 10.20-10.40 Räddningstjänsten Syd

Dagen avslutas med rundvandring.

Kl. 12.00 Dagen avslutas

 

*Presenteras inom kort