Inställt – Örebro 5/5 2020

(Universitetssjukhuset Örebro, M-huset lokal: Sottern)

Kl. 08.30-08.50 Presentation av Information Arbetsmarknad

Kl. 08.50-09.10 Linde Material Handling

Kl. 09.10-09.30 Örebro kommun

Kl. 09.30-10.00 Fika

Kl. 10.00-10.20 Polismyndigheten Bergslagen

Kl. 10.20-10.40 Region Örebro och studiebesök på Universitetssjukhuset

Kl. 12.00 Dagen avslutas