Inställt – Timrå 22/4 2020

(SCA Massa – Östrands Massafabrik Timrå)

Kl    9.30-10.00 Presentation av Information Arbetsmarknad

Kl. 10.00-10.20 Midroc

Kl. 10.20-10.40 Sundsvall Energi

Kl. 10.40-11.00 Fika

Kl. 11.00-11.20 Presentation från ett företag i länet.

Kl. 11.20-12.00 Östrands massabruk SCA, Rundvisning på massabruket

Kl. 12.00 Dagen avslutas