3M Svenska AB

Världsledande inom slipskivor

3M Västervik är en världsledande tillverkare av slipskivor för industriellt bruk. Fabriken i Västervik har anor långt bak i tiden då den grundades redan 1913.

Från Västervik levereras slipskivor till olika kunder runt om i världen. En stor användare av produkterna från Västervik är stålindustrin.

För att kunna behålla vår ledande position är det viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har ett tätt samarbete med olika skolor i framförallt närområdet där vi erbjuder praktikplatser inom ett flertal områden.

Det är förstås många olika funktioner som behövs inom verksamheten och några exempel är automationstekniker, verktygstekniker, underhållsspecialister, maskinoperatörer, logistiker, arbetsmiljöspecialister och kvalitetstekniker för att nämna några.