Länsstyrelsen Blekinge

På Länsstyrelsen Blekinge jobbar vi med nästan allt.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län och vi arbetar för att de beslut som regering och riksdag fattar blir verklighet på ett bra sätt i länet. Länsstyrelsen Blekinge fungerar som en länk mellan de som bor i Blekinge och de som styr vårt land. Det innebär bland annat att vi ska föra invånarnas talan och medverka till att länet utvecklas på deras villkor. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

VI ARBETAR MED FRÅGOR SOM
• Samordning av insatser vid allvarliga kriser.
• Skydd av kulturmiljöer och landskap.
• De svenska miljömålen, skydd av vatten och tillsyn över miljön.
• Ökad jämställdhet och människors lika värde.
• Bättre folkhälsa - mot alkohol och narkotika.
• Tillväxt i små och medelstora företag.
• Inventering och tillsyn av länets rovdjur.
• Granskning av kommunernas livsmedelskontroller.
• Utveckling och positiv tillväxt på landsbygden.
• Bättre infrastruktur och IT i länet.
• Stöd till kommunernas boendeplanering.
• Ett gott mottagande och bra integration av nyanlända flyktingar.