Länsstyrelsen Blekinge

På Länsstyrelsen Blekinge jobbar vi med nästan allt.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län och vi arbetar för att de beslut som regering och riksdag fattar blir verklighet på ett bra sätt i länet. Länsstyrelsen Blekinge fungerar som en länk mellan de som bor i Blekinge och de som styr vårt land. Det innebär bland annat att vi ska föra invånarnas talan och medverka till att länet utvecklas på deras villkor.

Mångsidig myndighet
Länsstyrelsen är en modern och mångsidig myndighet som arbetar inom de flesta områden som rör vårt samhälle. Ingen annan myndighet har faktiskt ett så brett arbetsområde. Många av oss jobbar med uppgifter inom miljö, natur, landsbygd, djurskydd och samhällsplanering. Vi har också regeringens uppdrag att arbeta för alla människors lika rättigheter och samordna den regionala krisberedskapen. För att klara våra uppdrag behövs kunskap inom många olika områden. De flesta av våra medarbetare har en utbildning på högskole- och universitetsnivå.

Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

VI ARBETAR MED FRÅGOR SOM
• Miljö och natur
• Energi och klimat
• Vårda och bruka kulturarvet
• Tillväxt och hållbar utveckling
• Landsbygdsutveckling
• Bra bostäder i bra miljöer
• Säkerhet och krisberedskap
• Lantbruk
• Jakt och fiske
• Djur- och smittskydd
• Jämställdhet
• Integration
• Folkhälsa
• Allmänna val och andra myndighetsuppgifter