NKT

Spännande jobb för rätt spänning i rätt miljö

Välkommen till världens mest moderna kabelfabrik. Vår bas är Karlskrona och vi arbetar över hela världen. Högsta möjliga effektiva spänning är målet för oss och våra kunder. Det innebär ett spännande arbete, unikt för varje uppdrag.

Föråldrade luftledningar ersätts, våra sjökablar knyter samman olika länders elnät och vindkraftsparkerna växer explosionsartat. Vi är en av de viktigaste aktörerna i samarbete med vårt kvalificerade nätverk inom NKT. Tillsammans är vi starka och skapar framtidens lösningar för energiöverföring av förnyelsebar energi.
NKT HV Cables arbetar för kvalitet och effektivitet.

HELA KEDJAN
Vi arbetar med hela kedjan, från utveckling och konstruktion till produktion och förläggning av våra slutprodukter, kabelsystem klara att tas i bruk. Därför har vi också samlat kompetenta medarbetare inom vitt skilda områden. Hela världen är vår marknad, vilket innebär att våra säljare utvecklar många internationella kontakter. Lika viktigt för oss är att kunna fullfölja våra uppdrag på plats samt kunna hjälpa kunden under hela livslängden för kabeln, oavsett geografiskt läge.
Installations- samt serviceavdelningen har därför vuxit till att motsvara hälften av verksamheten.

NÅGRA AV MÖJLIGHETERNA HOS OSS
Du kan vara civilingenjör och arbeta med försäljning och tillsammans med nya eller redan etablerade kunder arbeta fram rätt produkt för rätt användningsområde. När högre spänningar ska transporteras genom kabelsystemet är det viktigt att designen och tillverkningen är korrekt.
En annan roll är projektledare, även där är det bra om du är civilingenjör. Som projektledare kan du arbeta under installationen av kablarna. När förläggningen ska ske till havs lastas flera kilometer kabel på speciella fartyg direkt vid fabrikens kaj. Hela operationen planeras i detalj, både för att få optimalt väder vid installationen och rätt placering på havsbotten.
Du kan också vara en viktig del av vår tillverkning och arbeta i produktionen och tillverka våra kablar eller i vårt högspänningslaboratorium där vi testar och utvecklar nya produkter. Eller också är du intresserad av ekonomi och jobbar som controller.

Med andra ord erbjuder vi dig en mängd olika jobbmöjligheter.