Utbildningsförvaltningen Ronneby kommun

Utvecklas tillsammans med oss

I utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun är vi 1 500 medarbetare som arbetar för att våra elever ska uppleva en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö där de får den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att alla utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Här får du vara del av det fokus vi har på gemensam utveckling! Vår verksamhet genomsyras av kollegialt lärande och metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hos oss är samtliga medarbetare väl medvetna om våra styrkor och värnar om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas.

I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter en gemensam syn på utveckling och lärande med en demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad grundskola till gymnasie- och vuxenutbildning.

Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!

Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus. Ronneby kommun har 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Inom kommunen jobbar 2 300 anställda för att ge bästa möjliga service till våra invånare, besökare och företagare. Bli en av oss!