Saab AB

Sedan Saab startades har vi strävat efter att hålla människor och samhället säkert. Det är ett grundläggande mänskligt behov att känna sig trygg och som vi ser det, en mänsklig rättighet. Genom system och lösningar som ökar säkerheten kan vi göra det möjligt.

Var går gränsen för Saab?
Vad tänker du på när du hör ordet gräns? Är det något som behöver försvaras? Eller handlar det mer om att tänja och utmana i din värld?

I vår värld handlar det om både och. Vi utvecklar teknik som skyddar landets gränser och integritet. Samtidigt utmanar vi vad som är tekniskt möjligt under och ovan vattenytan.

Rymdfarkoster till havs
Föreställ dig att du är ute i rymden. I din nya miljö påverkas din säkerhet av tyngdlösheten bortom jordens atmosfär. Visst känns det tryggt att någon haft koll på tekniken?

Livet ute i rymden och ute till havs liknar varandra på många sätt. Och Östersjön är ett hav som inget annat. Ett eget universum ovan och under ytan som ställer unika krav på teknisk design och utveckling.

ADRESS
Saab AB
Styrmansgatan 1
371 30 Karlskrona