AB Stora Tunabyggen

Tunabyggen: Möjligheternas boende!

Att jobba i ett bostadsföretag innebär att du jobbar med det som är basen för ett bra liv – boendet! Vår verksamhet är bred med många olika yrkesgrupper. Vi jobbar med privat- och företagskunder, vi tar hand om våra fastigheter, vi renoverar, vi bygger nytt och vi bidrar på olika sätt med att utveckla Borlänge. Vi ser möjligheter!

Exempel på yrkesgrupper på Tunabyggen
Fastighetsvärd, fastighetstekniker, kvalitets- och miljöansvarig, kundcentermedarbetare, hantverkare, områdeschef, HR-chef, löneassistent, ekonomichef, administrativ assistent, redovisningschef, controller, ekonom, ekonomiassistent, systemförvaltare, IT-strateg, upphandlare, förvaltningschef, teknisk förvaltare, ansvarig för vattenskador, underhållsansvarig, teamledare yttre miljö, teknisk administratör, chef för utförarenheten, driftchef, energicontroller, drifttekniker, besiktningsman, kommunikations- och marknadsstrateg, kommunikatör, lokalutvecklare, studentkoordinator, chef för externa objekt, ansvarig för el, drift- och fastighets-IT, teknisk chef, byggprojektledare, projektledare energi/vvs.

I framtiden kommer vi och andra bostadsbolag speciellt att behöva:
Drifttekniker, fastighetstekniker, byggprojektledare, fastighetsvärdar och teknisk/ekonomisk förvaltare. Kan detta vara yrkesval som passar dig?

Viktiga kompetenser
Då vi arbetar med kunder och med olika slags arbetsuppgifter är det viktigt att ha social förmåga, kunna olika språk, ha förståelse för olika kulturer, kunna hantera konflikter och vara flexibel.