Borlänge Energi

Vi gör nytta i din värld och din vardag

I en värld där allt mer fokus är på miljöfrågor både i stort och smått är Borlänge Energi ett av de mest spännande företagen att jobba på. Vi har en bred verksamhet som spänner över allt från vatten och avlopp till fjärrvärme, avfallshantering, stadsnät, energitjänster, elnät och stadsmiljö. Vi driver en tankstation för fordonsgas och flera laddstationer för elbilar.

Fokus på miljön
Vi är stolta över vårt företag och vår verksamhet. Några exempel på vårt miljö-fokus är:

• Vår el produceras av förnyelsebar vattenkraft.
• Vår fjärrvärme produceras till 95 % av förnyelsebara energiråvaror, exempelvis brännbart avfall och flis. Vi samarbetar med de största industrierna i Borlänge och tar tillvara spillvärmen.
• Vårt kranvatten är drickbart direkt från källan och är helt fritt från kemiska tillsatser.
• Vi renar avloppsvattnet till 95 %.
• Vi återvinner mer än 98 % av avfallet.

Närmiljö, övergripande miljöfrågor och arbetsmiljö står alla i fokus i vår verksamhet. Vårt uppdrag handlar om att göra nytta både i din värld och din vardag.