LudvikaHem AB

Vill du vara med och skapa
framtidens boende hos oss?

I fastighetsbranschen behövs bland annat ekonomer, samhällsvetare, fastighets-värdar och projektledare samt att det är en stor efterfrågan på byggnadsingenjörer. Arbetsuppgifterna är stimulerande, intressanta, roliga och alltid lika uppskattade hos våra kunder.

Ludvika kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB sköter idag tillsammans bolagens och kommunens fastigheter och kunder. Vi är kundfokuserade och alla medarbetare är basen i vår verksamhet. Vårt arbete handlar om att vi tillsammans ser till att alla våra hyresgäster upplever sin bostad eller sin lokal hos oss som den allra bästa.

Våra mål är bland annat att:

• Vi ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i kommunen.
• Vi ska upplevas som de ledande fastighetsföretagen i regionen.

För att vi ska lyckas med detta är arbetsglädje, trivsel, utveckling, utbildning och inflytande viktigt hos oss. Du får vara delaktig i verksamheten genom att påverka ditt eget arbete och den arbetsgrupp du tillhör, växa i den roll du har och att ta ett stort eget ansvar. Som medarbetare erbjuds du en mängd förmåner som är förknippat med bland annat god hälsa, trivsel och personlig utveckling.

Vi behöver ständigt nya duktiga medarbetare som tar hand om ekonomi, teknik, uthyrning, byggnation, skötsel, underhåll, drift, lokalvård och all service till våra hyresgäster.

Vi vill nå framtidens medarbetare genom ett tidigt samarbete med skolan, gymnasiet och högskolan, där praktik, prao och traineeplatser blir en naturlig del av vår vardag. Här läggs ofta grunden till det intresse och den långvariga relation vi bygger med våra medarbetare.

Ludvika kommun är idag en tillväxtkommun där attraktiva bostäder och ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Vi behöver dig som i framtiden vill jobba med människor och alla våra fastigheter.