Ovako Bar AB Smedjebacken

Vill du vara med och förändra världen?

Då är Ovako Bar AB i Smedjebacken rätt arbetsplats för dig.

Vårt stål i dess olika former bidrar till många olika företags framgång och utveckling – därmed är vi delvis med och utvecklar världen! Att vår produktion dessutom är baserat på återvunnet stålskrot gör att vi värnar om vår miljö.

Ovako Bar AB i Smedjebacken består av ett Mediumvalsverk, Stålverk samt Färdigställningsavdelning.Tillsammans med kunden vill vi arbeta med att ständigt utveckla användningen av vårt stål och även utveckla våra arbetssätt för att möta kundens behov. Ovako finns på flera orter i Sverige och även utomlands. I Smedjebacken är vi idag cirka 380 anställda som tillsammans arbetar mot vår gemensamma vision:

”Innovative steel for a better engineered future”

VILKA JOBB KAN VI ERBJUDA?
I framtiden behöver vi välutbildade ungdomar inom många områden, t.ex. ingenjörer, tekniker, mekaniker, elektriker, CNC-operatörer och process-operatörer.

VILKEN UTBILDNING KRÄVS?
Ståltillverkning är numera en högteknologisk bransch som ställer stora krav på kompetens och yrkesskicklighet. Är Du intresserad av att arbeta inom
stålbranschen bör Du välja teknik- eller industriprogrammet. Går Du vidare till
universitet eller högskola kan Du t.ex. välja teknisk eller ekonomisk inriktning.
Vi har ett lärlingsprogram för dig som gått ut gymnasiet och dessutom finns två olika studentprogram, ett för dig som studerar till civilingenjör och ett för dig som studerar till högskoleingenjör, läs mer på www.ovako.com. Vi välkomnar tjejer och killar med olika erfarenheter och bakgrund.

OM OVAKO
Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager¬, transport¬ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.
Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 ett dotterbolag som ingår i den japanska stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med 93 500 anställda globalt och en årlig omsättning på 43 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nipponsteel.com.