LRF Gävleborg

Ta steget till ett jobb som gör skillnad –och välj bland hundratals gröna yrken!

Vill du att vi ska ha bra och säker mat på våra bord?
Brinner du för att värna miljön på bästa möjliga sätt?
Älskar du att arbeta med djur eller är kanske maskiner och teknik ditt stora intresse?
Vill du vara med och jobba för en levande landsbygd?
Vill du vara med och jobba för framtidens energi?

Inom de gröna näringarna, jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, är möjligheterna till spännande och utvecklande jobb näst intill oändliga!
Utbildningarna ger en bra grund inför framtida yrkesval och du blir genast anställningsbar och kan välja mellan att jobba som anställd – eller så blir du din egen chef!

Välkommen till de gröna näringarna!

Mer info finns på www.jobbagront.se.

FAKTA
LRF i Dalarna har ca 5 400 medlemmar och mångfalden av yrken bland dessa är stor. Bland annat finns det skogsvårdare, gårdsbutiksföretagare, agronomer, skogsmaskinsförare, lantbrukare, ekorådgivare, djursjukskötare, lantmästare, ridlärare, djurskyddsinspektörer, biogastekniker, miljöingenjörer, golfbaneskötare, landskaps-arkitekter, parkarbetare, matforskare, livsmedelstekniker, vindkraftstekniker, trädgårdsmästare, plantskoleföretagare, viltmästare etc.

Ett första steg på vägen till något av dessa eller till andra gröna yrken kan vara de populära naturbrukslinjerna. Det finns YH-utbildningar eller kvalificerade utbildningar på högskolenivå.