Räddningstjänsten södra Hälsingland Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner

Vill du vara med och arbeta för ett tryggare samhälle?

Då är Räddningstjänsten en arbetsplats för dig. I vårt arbete ingår att förhindra att bränder och olyckor uppstår och att genomföra räddningsinsatser när de trots allt händer. Att arbeta inom Räddningstjänsten är ett intressant och varierande arbete.
Vår organisation består av ett flertal olika yrkesroller såsom brandman, brandbefäl, brandinspektör, brandingenjör och räddningsman i beredskap (deltidsanställning). 

YRKEN INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Brandpersonal, brandingenjörer, befäl i utryckningstjänst, brandinspektörer, instruktörer samt tekniska och administrativa yrken inom olika serviceavdelningar.

ATT ARBETA SOM BRANDINGENJÖR
Brandingenjörens arbetsuppgifter är normalt administrativa med inriktning på kvalificerade utredningar och bedömningar av olika slag. I den utryckande verksamheten arbetar brandingenjören med uppgifter av lednings- och samordningskaraktär på skadeplatsen eller i stabsfunktion.

ATT ARBETA SOM BRANDMAN
Som brandman släcker du inte bara bränder, utan arbetar också vid trafikolyckor, kemikalieutsläpp, drunkningstillbud och andra olyckor. Du arbetar även med underhåll av utrustning, fysisk träning, att genomföra övningar och på andra sätt förebereda sig för en intensiv insats vid bränder eller andra olyckor. Ett annat arbetsfält för vår personal är förebyggande på olika sätt exempel genom att vara ute i samhället och informera om olycksförebyggande åtgärder. Om du redan har ett arbete som du trivs med, men är intresserad av att hjälpa människor vid olyckor kanske arbetet som deltidsbrandman är något för dig? Jobbet som deltidsbrandman går att kombinera med många yrken och är en viktig del i samhällets beredskap, samtidigt som det ger möjlighet att ingå i ett sammansvetsat gäng med god kamratskap. Vanligtvis har du då beredskap var tredje eller var fjärde vecka.

ANSTÄLLNING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Vi arbetar långsiktigt med rekrytering av brandpersonal. Oavsett yrkesroll ska alla vara delaktiga i kommunens arbete med: Olycksförebyggande åtgärder, insatsförberedande arbete, operativt arbete vid bränder och olyckor. Våra anställningskrav är utbildning för respektive yrkesgrupp, och för arbete som brandpersonal i utryckningstjänst krävs dessutom godkända anställningstester.

ADRESS
Räddningstjänsten södra Hälsingland, Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner

Telefon: 0278-540 000

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand