Sandvikenhus AB

Välkommen till Sandvikenhus

– ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Sandvikens kommun. Vi har kommunens största bostadsbestånd med ca 4 000 bostäder.

Här jobbar vi med att utveckla och förädla lägenheter, bostadsområden och boendemiljöer. Vi planerar och projektleder, förvärvar och förvaltar fastigheter och mark. Dessutom ansvarar vi för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter. Vi är ca 170 anställda.

Många yrken att välja bland
Hos oss finns många olika yrkesgrupper. Den största är våra bovärdar, som finns i varje bostadsområde. Bovärden är viktig för både relationen med hyresgästerna och fastigheternas skötsel. För att sköta om våra områden på bästa sätt tar bovärdarna hjälp av exempelvis våra reparatörer, elektriker, rörmokare, drifttekniker och målare.

Vi har många kontakter med våra hyresgäster och i vår kundtjänst finns medarbetare som ger dem hjälp och service. För hyresgästernas trivsel, trygghet och boendeinflytande finns marknadsstrateg, boendekonsulenter och trivselvärdar. Vår kommunikatör arbetar med att sprida information till både hyresgäster och medarbetare. Här finns också admini-strativ personal som ekonomer, sekreterare, IT-samordnare, HR-koordinator och verksamhetsutvecklare.

Våra större bygg- och ombyggnads-projekt hanteras av byggnadsingenjörer och projektsamordnare. Vi har också medarbetare som ansvarar för larm- och passagesystem samt digitala trygghetslarm inom hela Sandvikens kommun.

Här kan du utvecklas
Hyresgästerna ställer nya krav på sina bostäder, kollektiva standardlösningar ersätts av individuella önskemål. Efterfrågan på digitala tjänster ökar, både från hyresgäster och medarbetare. Därför är det viktigt att vi på Sandvikenhus hela tiden lär oss nya saker. Vi satsar på kompetensutveckling och den utgår från varje medarbetares yrkesområde och individuella behov.

Vill du arbeta med människor?
Då passar du bra hos oss! Att jobba med fastighetsförvaltning är omväxlande och innebär ofta många personliga kontakter. Trots att vi arbetar med fastigheter och teknik sätter vi alltid människan i centrum, både våra medarbetare och kunder.

Välkommen till oss!