Sandvikenhus AB

Vi vill ge människor ett tryggare hem

Välkommen till Sandvikenhus –  ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Sandvikens kommun. Vi har kommunens största bostadsbestånd med ca 4 500 bostäder.

Här jobbar vi med att utveckla och förädla lägenheter, bostadsområden och boendemiljöer. Vi planerar och projektleder, förvärvar och förvaltar fastigheter och mark. Dessutom ansvarar vi för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter. Idag är vi 140 tillsvidareanställda och omsätter ca 655 mkr.

Vill du arbeta med människor?
Då har du kommit rätt. Att jobba med fastighetsförvaltning är omväxlande och innebär ofta många personliga kontakter. Trots att vi arbetar med fastigheter och teknik sätter vi alltid människan i centrum, både våra medarbetare och kunder.

Många yrken att välja bland
Hos oss finns en mängd olika yrkesgrupper. Den största är våra bovärdar, som finns i varje bostadsområde. Dit kan hyresgästen vända sig med sina frågor. Bovärden är viktig för både relationen med hyresgästerna och fastigheternas inre och yttre skötsel. För att sköta om våra områden på bästa sätt tar bovärdarna hjälp av till exempel våra reparatörer, elektriker, rörmokare, drifttekniker och målare.

Den första kontakten med våra kunder sker ofta i vår kundtjänst. Här finns medarbetare som ger våra hyresgäster hjälp och service genom personliga möten, telefon och e-post. Det finns också många olika yrkesgrupper som du kanske inte märker så mycket av. Till exempel våra uthyrare, som arbetar med att marknadsföra och hyra ut våra lägenheter. För att främja hyresgästernas trivsel och boendeinflytande finns en marknadsstrateg.
Vi har även en kommunikatör som arbetar med att sprida information till både hyresgäster och medarbetare. Här finns också ekonomer, ekonomiassistenter, VD-sekreterare och personalhandläggare som sköter all administration. Om det inte fungerar i boendet så har vi boendekonsulenter och en kontakt gentemot kronofogdemyndigheten.
Våra större bygg- och ombyggnadsprojekt hanteras av byggnadsingenjörer och projektsamordnare. En relativt stor yrkesgrupp är vår larm- och passageavdelning. De ansvarar för larm- och passagesystem inom hela Sandvikens kommun. Det finns även en grupp som i samarbete med kommunen arbetar med digitala trygghetslarm.

Här kan du utvecklas
Det händer en hel del inom fastighetsförvaltning. Kunder ställer nya krav på sitt boende, kollektiva standardlösningar ersätts av individuella önskemål. Den nya tekniken medför både krav och möjligheter. Därför är det viktigt att vi på Sandvikenhus hela tiden lär oss nya saker. Vi satsar stort på kompetensutveckling. Den utgår alltid från varje medarbetares yrkesområde och individuella behov.