Vallviks Bruk AB

Olika yrken i framtidsbransch

Nu när hela världen ställer om från plast till mer miljövänliga material är hela skogsbranschen ett bra framtidsval. Vid Vallviks Bruk utanför Söderhamn produceras massa av träd. Den säljs över hela världen och kan bli luftfilter till bilar, matförpackningar, skosulor, elektriska isolationsmaterial och mycket annat.

Hanna Blomqvist arbetar på Vallviks HR-avdelning. Hon är inkopplad på samtliga rekryteringar som görs till fabriken:
- Vi genomgår en generationsväxling med många pensionsavgångar just nu. Det är inte bara teknisk kompetens vi strävar efter när vi rekryterar utan det är också viktigt att personen delar våra grundläggande värderingar: Vi är proffs, Vi engagerar oss, Vi respekterar alla.

FLERA OLIKA YRKESGRUPPER
Det krävs cirka 50 olika yrkesroller för att få Vallviks Bruk att fungera. Den största gruppen är processoperatörerna som övervakar fabriken och de arbetar i skift dygnet runt. Laboranterna tar kvalitets och miljöprover och elektriker, mekaniker, IT-och automationstekniker behövs vid underhåll eller om det blir problem någonstans i fabriken. Det finns även personal som planerar och organiserar, t ex ingenjörer, konstruktörer och chefer på olika nivåer. Den administrativa personalen tar hand om Vallviks säkerhets- och miljöarbete, inköp, försäljning, leveranser, ekonomi, information och personalfrågor.

VIKTIGT MED ÖKAD MÅNGFALD
För att få en så bra organisation som möjligt behövs mångfald med flera olika perspektiv och erfarenheter, säger Ida Mörtsell, HR-chef på Rottneros. Hon vill locka fler kvinnor men ser att de gamla traditionerna kan vara en utmaning.
- Många tror kanske att industrin är tuff och smutsig, men idag är våra arbetssätt mer digitala och automatiserade än tidigare. Samarbetsförmåga och sociala egenskaper blir istället mer viktiga.