Cementa Slitefabriken AB

Vi vill bygga framtiden tillsammans med dig!

Om Cementa
Cementa tillverkar cement som är nyckelkomponenten, själva ”limmet” i betong. Vårt moderna samhälle med bostäder och infrastruktur bygger på att vi har tillgång till cement och betong.
Cementas anläggning i Slite är norra Europas största, mest moderna och miljöanpassade cementfabrik. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och vi
lägger stort fokus på att både våra produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led.
Redan år 2030 vill vi också bygga en klimatpositiv cementfabrik i Slite på Gotland. Det gör vi med så kallad CCS-teknik – infångning och lagring av koldioxid. Det är den viktigaste satsningen för att vi ska kunna leverera klimatpositiv cement till det svenska samhällsbyggandet.

Den enda cementtillverkaren i Sverige
Cementa är den enda tillverkaren av cement i Sverige. Tillverkningen sker i Skövde och Slite – platser där det finns mycket god tillgång på kalksten som är det grund-läggande råmaterialet vid cementtillverkning.

Viktiga frågor för oss
• Hälsa och säkerhet:
Vi arbetar i en tung industri och lägger största vikt vid säkerhetsfrågor för medarbetare och alla som kommer i kontakt med vår verksamhet.

• Hållbarhet och miljö:
Det är självklart för oss att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi bidrar med både våra produkter och vår expertkunskap.

• Medarbetarutveckling:
Hos oss får du möjlighet att växa och vidareutvecklas inom din tjänst eller kanske i en ny roll.

Läs mer om oss på www.cementa.se och besök oss på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.