Cementa Slitefabriken AB

Välkommen att bygga framtiden tillsammans med Cementa!

Om Cementa
Cementa tillverkar cement som är nyckelkomponenten, själva ”limmet” i betong. Vårt moderna samhälle med bostäder och infrastruktur bygger på att vi har tillgång till cement och betong.
Cementas anläggning i Slite är norra Europas största, mest moderna och miljöanpassade cementfabrik. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och vi lägger stort fokus på att både våra produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led.
Cementa ingår i HeidelbergCement-koncernen som är en av världens största byggmaterialproducenter med 60 000 medarbetare.
Den enda cementtillverkaren i Sverige Cementa är den enda tillverkaren av cement i Sverige. Tillverkningen sker i Skövde och Slite – platser där det finns mycket god tillgång på kalksten som är det grundläggande råmaterialet vid cementtillverkning. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och försäljningskontor finns i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Viktiga frågor för oss
•  Hälsa och säkerhet:
Vi arbetar i en tung industri och lägger största vikt vid säkerhetsfrågor för medarbetare och alla som kommer i kontakt med vår verksamhet.
Hållbarhet och miljö:
Det är självklart för oss att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi bidrar med både våra produkter och vår expertkunskap.
Medarbetarutveckling:
Hos oss får du möjlighet att växa och vidareutvecklas inom din tjänst eller kanske i en ny roll.

Läs mer om oss på www.cementa.se och besök oss på Facebook, Instagram, Lindedin och Twitter.