Smurfit Kappa

För att kunna vara bäst behöver vi de bästa

Smurfit Kappa är Europas största och en av världens ledande producenter av pappersbaserade förpackningar. Smurfit Kappa är också ett av världens mest dynamiska, innovationsdrivna och framgångsrika företag.

Våra medarbetare
Våra medarbetare är vår största tillgång och möjligheterna enorma. Eftersom vi satsar så mycket i utbildning och utveckling av vår personal på alla nivåer, har vi de bästa och mest erfarna personerna redo att samarbeta med dig i alla produktionssteg.

Världens mest återvunna material
Vi förstår de utmaningar och förändringar som måste göras för att hantera klimatkrisen och minska avfallet världen över. Vi vet att det inte är lätt, men vi anser att pappersbaserade förpackningar kan vara ett av svaren. Våra förpackningar är nämligen förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. Det är naturligtvis bättre för planeten.