Akademiska Hus AB

Vi skapar förutsättningar!

Varje dag studerar, forskar, arbetar och bor omkring 300 000 personer i de kunskapsmiljöer som vi förvaltar. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning.

Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation!