FMV

Rätt materiel för ett starkare försvar

Försvarssektorn växer och det rejält. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning och många andra med komplexa projekt i teknikens framkant och upphandlingar som ställer krav på teknisk och affärsmässig kompetens. Bredden i vårt uppdrag ger dig
möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang blir till leveranser. Det är så vi möter det svenska försvarets
behov – i fred, kris och krig.

Försvarsbudgeten växer och FMV växer med den. FMV, Försvarets materielverk, är en myndighet inom försvarsområdet och vi har ett samhällsuppdrag som handlar om att se till att
svenska soldater, piloter och sjömän har rätt utrustning för att kunna öva och för att i skarpt läge kunna försvara Sverige. Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det
svenska försvaret, allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar.

På FMV jobbar inte bara ingenjörer, fordonsmekaniker, flygtekniker, inköpare och kundmottagare men också personal till områden som inte direkt förknippas med försvarslogistik bland annat ekonomi, juridik, HR och miljö. Våra kunniga ingenjörer jobbar med att ta fram kraven för och kvalitetssäkra nytt materiel. Som inköpare driver och genomför du  upphandlingar, men du följer också upp avtal och leverantörskontrakt och har många kontakter
med både kunder och leverantörer. Som fordonsmekaniker eller flygtekniker får du underhålla, reparera och ibland modifiera olika typer av fordon som används inom Försvarsmakten,
t ex patrullfordon, bandvagnar, tunga hjulfordon, helikoptrar och JAS 39 Gripen.

På FMV arbetar du med utmaningar i teknikens framkant tillsammans med kunniga kollegor – samtidigt som du bidrar till att göra Sverige och världen säkrare.