Midroc

Din karriär, dina möjligheter

Vi på Midroc tror att det bästa sättet att få våra medarbetare att trivas är att skapa valmöjligheter och olika vägar för utveckling. Som medarbetare på Midroc ska du medarbetare ges möjlighet att skapa din egen.

Vi arbetar ofta projektbaserat vilket gör att det finns en stor variation i uppdragen, vi kombinerar seniora och juniora erfarenheter i projekten, för att vi ska kunna ta tillvara på all kunskap som finns i gruppen. Dessutom har vi en egen affärsskola som ger oss olika dialog- och reflektionsverktyg, utbildningar och medarbetarskapsdagar. Det ger varje medarbetare en möjlighet till personlig utveckling men det påverkar också hur vi jobbar i grupp. Alla som jobbar hos oss får en gemensam grund att stå på och möjligheter till individuell vidareutveckling.

Midroc Europe är en bred koncern med verksamhet i flera olika branscher. Vi erbjuder magiska möjligheter inom fastighetsutveckling, kundanpassade lösningar i form av entreprenad- och konsulttjänster inom industri, energi, infrastruktur, bygg och fastighet, samt investeringar i banbrytande teknologier.