Skogsstyrelsen

Din skogsväg till framtiden!

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vårt uppdrag är spännande – skogen behövs till mycket och har så många olika funktioner! Vi måste därför se till att bruka den på ett hållbart sätt. Skogsstyrelsen jobbar för att skogen sköts så att de mål som våra politiker beslutat om kan nås. Vi erbjuder många intressanta och viktiga jobb med varierande innehåll och inriktningar.

Hos oss kan du till exempel jobba med hur skogarna bör skötas för att växa och må bra, eller med naturfrågor. Detta arbete gör vi både ute i fält och på kontoren med hjälp av den senaste tekniken som Artificiell intelligens (AI), drönare med mera. På myndigheten har vi också bland annat jurister, ekonomer, kommunikatörer och IT-tekniker.

Vi erbjuder arbete som innebär att din insats kommer hela samhället till nytta! Du kommer att utvecklas både kompetens- och  karriärmässigt. Vi har goda arbetsvillkor som gör det lättare att kombinera arbete och privatliv, bland annat med hjälp av förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta på distans.

Eftersom vi finns på många orter, finns säkert din kommande arbetsplats  i ett område nära dig
eller i en del av landet där du vill vara.

Välkommen till Skogsstyrelsen
– din skogsväg till framtiden!

ADRESS

Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING

Telefon: 036-35 93 00

Yrken

Utbildningsvägar

Skogliga utbildningar finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på olika platser i landet, samt vid Linnéuniversitetet. Vidare finns ett antal (skogliga)
yrkesskolor på flera orter runtom i landet. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för vägledning kring utbildning till övriga yrken inom myndigheten.