SLU

Världen behöver flera framtidsförbättrare!

Vår värld står inför stora utmaningar. SLU arbetar med frågor som är livsviktiga för oss människor och som berör allt levande på jorden. Det handlar bland annat om matförsörjning, hållbara livsmiljöer, biologisk mångfald, rent vatten och klimatsmarta val som förbättrar framtiden.

SLU, Sveriges främsta hållbarhetsuniversitet, har 9 ämnesområden och 40 utbildningsprogram som leder till framtida experter inom den gröna sektorn.

#pluggagrönt
Med våra gröna utbildningar kan du utveckla dina naturkrafter! Som landskapsarkitekt, trädgårdsingenjör och landskapsingenjör kan du bidra till en levande värld. Vi utmanar etablerad kunskap om odling och stadsmiljöer och arbetar mot hållbara livsmiljöer för alla i världen.

#pluggahållbart
Vi löser dagens och morgondagens miljöproblem. Genom att utbilda dig till agronom, lantmästare eller miljövetare får du kunskap för att rädda världen! Vi tar oss an frågor om klimatsmart mat och hur vi utrotar svält, hur vi utvecklar morgondagens energisystem och hur vi får tillgång till rent vatten och samtidigt stoppar miljöförstöringen.

#pluggadjur
Djur spelar en avgörande roll för människors mat, arbete och försörjning, och våra sport- och sällskapsdjur bidrar till förhöjd livskvalitet. Vi måste därför ta ansvar för ett hållbart samarbete mellan djur och människa. Våra djurutbildningar leder till yrken såsom veterinär, djursjukskötare, etolog, hippolog och agronom där du kan nyttja dina kunskaper för djurens välmående.

#pluggaskog
Skogen är Sveriges största naturresurs och exportprodukt. Samtidigt måste vi vara måna om att bevara den biologiska mångfalden som kännetecknar våra skogar idag. Om du studerar till skogsmästare eller jägmästare blir du expert inom skog och dess hållbara nyttjande.

Träffa SLU
Varför inte besöka ett av våra öppna hus, delta på ett av våra studiebesök eller skugga en student på ett av våra många program? Vi deltar också på många mässor runt om i Sverige under året. Hoppas vi ses snart!