Strukton Rail AB

Vill du vara med och bygga en hållbar framtid?

Gillar du dessutom att arbeta utomhus och ta stort eget ansvar, med goda möjligheter att utvecklas i jobbet? I så fall tror vi att järnvägen är en arbetsplats som passar dig.

Strukton Rail är Skandinaviens största privata järnvägsentreprenör. Vi bygger och underhåller spår- och järnvägssystem med målet att bidra till en robust och punktlig spårtrafik.
Att drifta spårsystem kräver en väldigt liten mängd energi och minimala utsläpp, vilket innebär att järnvägen är det mest hållbara transportsystemet som finns.
Sveriges järnväg behövs för att alla viktiga samhällsfunktioner ska fungera.
Som järnvägsanställd bidrar du exempelvis till att pendlare kommer till jobbet och att industriföretagen kan transportera sina varor.
Framöver planeras stora ombyggnationer i Sveriges spår- och järnvägssystem och det innebär mycket goda möjligheter till jobb samt att utvecklas i en karriär inom branschen.

ATT JOBBA MED OSS
Hos Strukton Rail arbetar du inom någon av teknikerna Bana, El eller Signal, som Maskinförare eller som ingenjör exempelvis med inriktning på Kraftförsörjning av järnväg. Inom Strukton finns goda möjligheter till fortbildning i interna och externa utbildningar för den som vill utvecklas på jobbet.

Läs mer om våra innovationer, projekt och verksamhetsområden på www.strukton.se samt på www.struktonrail.com (ENG).