Bergs kommun

I Bergs kommun finns ett stort behov av personal de kommande åren. Förutom arbetsmöjligheter kan vi erbjuda möjligheten till ett rikt friluftsliv och en god livsmiljö.

Vill du bo och verka i Bergs kommun finns därför stora möjligheter till arbete inom många olika verksamheter. De största behoven finns inom vård, omsorg och skola, t ex sjuksköterskor, undersköterskor, personliga assistenter, förskolelärare och lärare.

Vi som jobbar i Bergs kommun arbetar bland annat med…
• Ger vård och omsorg till äldre människor som behöver stöd.
• Utredning och handläggning av ärenden inom ekonomi, personal etc.
• Vägleder och stödjer funktionshindrade barn och vuxna.
• Utvecklingsfrågor inom näringsliv, besöksnäring, inflyttning etc.
• Undervisar i skolan.
• Arbetar med barn i förskola och fritids.
• Kontrollerar livsmedelshantering på restauranger, livsmedelsaffärer, skolkök etc.
• Arrangerar ungdomsaktiviteter för och med ungdomar.
• Arbetar med integration och vägledning av utlandsfödda.
• Drift och underhåll av vattenledningar och vattenverk.
• Handlägger bygglovsärenden.
• Samhällsplanering
• Kulturverksamhet, ex kulturskola, bibliotek.
• Rådgivning och tillsyn för att skydda miljön mot skadlig påverkan.
• Stödjer, utvecklar och ger service till ideella föreningar.

Läs mer på www.berg.se/ledigajobb