Bergs kommun

I Bergs kommun finns ett stort behov av personal de kommande åren. Förutom arbetsmöjligheter kan vi erbjuda möjligheten till ett rikt friluftsliv samt en god och trygg livsmiljö.

Vill du bo och verka i Bergs kommun finns goda möjligheter till arbete inom flera olika områden. Våra största behov finns inom vård, omsorg och skola, där till exempel sjuksköterskor, undersköterskor, stödassistenter, förskollärare och lärare arbetar.

Läs mer på www.berg.se/jobbahososs. Här kan du också se våra lediga tjänster och hur du söker till oss som timvikarie och för sommarvikariat.

Vi som jobbar i Bergs kommun arbetar bland annat med att:

 • Ge vård och omsorg till äldre männi-skor som behöver stöd.
 • Vägleda och stödja funktionshindrade barn och vuxna.
 • Stödja och utveckla kommunens näringsliv, folkhälsa och inflyttning.
 • Undervisa i skola, förskola och fritidshem.
 • Kontrollera livsmedelshantering på olika platser.
 • Arrangera aktiviteter för och med ungdomar.
 • Se till att kommunens medborgare har tillgång till rent vatten av hög kvalitet.
 • Handlägga bygglovsärenden.
 • Planera hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på ett hållbart sätt.
 • Kulturverksamhet, till exempel kulturskola och bibliotek.
 • Ge råd och skydda kommunens miljö mot skadlig påverkan.
 • Stödja, utveckla och ge service till ideella föreningar.