Diös

Hos oss får du vara med och driva hållbar stadsutveckling och skapa moderna och attraktiva mötesplatser, kontor, butiker och boende i våra tio prioriterade städer; från Gävle i söder till Luleå i norr. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på att skapa tillväxt i moderna städer. Välkommen till Diös!

ALLT HANDLAR OM STADSUTVECKLING
Vår strategi är stadsutveckling – vi vill skapa metoder för att förnya och utveckla våra städer. Som största privata fastighetsägare i alla våra städer har vi möjligheten och ansvaret att påverka miljöerna i centrum när vi utvecklar våra fastigheter.

För att det ska vara möjligt måste vi samla olika människor med olika kompetenser och bakgrunder som speglar samhället. På våra kontor hittar du flera olika personer och funktioner som var och en är experter på sina egna områden. Fastighetstekniker, digitala utvecklare, uthyrare och ekonomer är exempel på roller som finns hos oss. Utmaningen ligger i att förstå hur en stad fungerar, och hur invånarna i den vill leva. Vi som stadsutvecklare måste kunna förse dem med spännande kontor där alla vill jobba och centrum med ett stort utbud av restauranger, butiker och aktiviteter och naturliga mötesplatser.

HÅLLBART OCH DIGITALT
Ett av de viktigaste verktygen vi har när vi driver stadsutveckling är att skapa hållbara miljöer som funkar för en koldioxid-neutral framtid. Idag installerar vi solcellsanläggningar på våra hus, våra bilar byts ut från bensin till eldrift och alla som jobbar hos oss värderar hållbarhet i sin vardag i allt högre grad. Förutom hållbarhet så försöker vi ta tillvara den digitala utvecklingen som sker. Det påverkar oss alla. På Diös har vi idag ett team som jobbar med att skapa digitala förutsättningar för våra hyresgäster och för oss.

EN SPÄNNANDE BRANSCH SOM BEHÖVER DIG!
Fastighetsbranschen utvecklas och förändras och för dig som vill ha ett modernt och spännande jobb finns alla möjligheter. Visst vill du vara med och skapa framtidens städer?