Räddningstjänsten Jämtland

Vi har ungefär 500 anställda där en majoritet är brandmän. 15 procent av medarbetarna är kvinnor och kan bli ännu fler!
Hör gärna av dig till oss om du är nyfiken på våra yrken och läs mer på länkarna nedan.

Spänning och meningsfullhet

Vill du ha ett arbete som bjuder på omväxling och där du är med och bidrar till en säkrare samhälle?
Hos räddningstjänsten jobbar du för att förebygga och hantera olyckor. Det kan handla om bränder, trafikolyckor, kemikalieutsläpp, naturolyckor och hjärtstopp. Vi söker framförallt dig som vill jobba som brandingenjör, brandman eller RiB - yrken som ger både spänning och meningsfullhet.

Brandingenjör
Som brandingenjör hos oss arbetar du delvis kontorstid med olika förebyggandeärenden och delvis dygn som inre befäl i Östersund. Det innebär i första hand arbete med riskhantering, plan och byggärenden, tillståndsgivning, tillsyner, sotningsärenden, remisser samt information och rådgivning. Som inre befäl arbetar du med strategisk ledning av styrkorna på förbundets 31 brandstationer, normalt ingår även hantering av massmedia och samverkan med exempelvis polis och försäkringsbolag.

Brandman
Som heltidsbrandman jobbar du på stationen i Östersund och åker på olika larm om framförallt bränder och trafikolyckor. Som brandman kan du även arbeta förebyggande som instruktör på HLR- och brandutbildningar. I arbetet ingår också insatsövningar och materielvård. Eftersom yrket är fysiskt krävande ingår konditions- och styrketräning under arbetstid. Arbetstiderna varierar men det vanligaste är att man jobbar i skift vilket ger en större frihet i vardagen.

Räddningstjänstpersonal i beredskap
Som RiB, räddningstjänstpersonal i beredskap, kombinerar du uppdraget som brandman med ett ordinarie arbete. När du har beredskap och larmet går rycker du ut och lämnar hem eller jobb en tid. Du behöver bo eller arbeta nära någon av våra 30 RiB-stationer så du kan ta dig dit på några minuter. Vanliga larm är bränder, trafikolyckor och hjärtstopp. Utbildningen är 3 + 6 veckor och du övar sedan kontinuerligt för att utvecklas och hålla kunskaperna vid liv.

ADRESS
Räddningstjänsten Jämtland
Fyrvallavägen 4
831 43 ÖSTERSUND

Telefon: 063-14 80 00

Yrken

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand

RiB kan du bli via vår internutbildning på tre veckor som kompletteras med MSB:s ”Grib” på sex veckor.
Eller via Jämtlands Gymnasiums vård- och omsorgsprogram med profil räddningstjänst på Wargentin.